CEL RUCHÓW

Celem ruchów antyczarownikowych jest eli­minacja niepokoju i lęku przed czarami przez „wyleczenie” potencjalnych sprawców złych uroków za pomocą leku o niezawodnej skutecz­ności. Przywódcy nowych ruchów zyskują po­parcie i popularność nie tylko dlatego, że zwal­czają aktualnych i potencjalnych czarowników, ale także dlatego, że również w Afryce wsku­tek kryzysu władzy tradycyjnej istnieje zapo­trzebowanie na przywódców nowego typu. Twórcy tych ruchów są istotnie przywódcami nowoczesnymi: poddają oni krytyce tradycyjne praktyki magiczne, zwalczają czarowników stosując nowe środki, przeważnie przejęte od chrześcijaństwa. Zasięg oddziaływania przywód­ców przekracza często granice plemienne. Ruchy antyczarownikowe mają charakter kultów odnowy. Ich przywódcy obiecują, że społeczeństwo, które przyłączy się do takiego kultu, nie będzie już cierpiało wskutek złych czarów.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.