KOŚCIÓŁ SZATANA

Krytyka satanistów odnosi się nie tylko do Boga judeochrześcijańskiego, ale również do „bogów” postępu, wiedzy i technologii. Wierzy­liśmy im, ale bóg postępu okazał się dwulico­wym Judaszem wyznaczającym wysoką cenę za nasze osiągnięcia i wygody; bóg nauki również zawiódł, nie stworzył bowiem raju, do którego spodziewaliśmy się wstąpić, nie uwolnił nas od chorób, niewiedzy, śmierci. Zamiast tych do­brodziejstw zagraża nam apokalipsa zniszcze­nia atomowego. Bóg technologii ujawnił rów­nież swoje prawdziwe oblicze, bo oto wraz z rozwojem techniki wysychają strumienie, za­mierają jeziora, a powietrze staje się trucizną. W obliczu „śmierci” bogów nie czas na pół­środki. Żyjemy w wyjątkowym okresie historii, kiedy zwykły łajdak urasta do rangi herosa, Kult antybohaterów wznieca powstania i wpro­wadza nową odmianę zła jako wartość dominu­jącą. Rebelie te są działaniem pozornym wobec potrzeby głębokich przemian.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.