LICZNE PRZYKŁADY

Liczne są przykłady podobnych rytuałów w wiekach późniejszych. Częściej niż kiedykol­wiek odprawiane są czarne msze współcześnie. Podobnie jak czarna msza, także inne rytuały są zazwyczaj tylko odwróconą wersją uroczys­tości kościelnych.W obrzędzie chrztu dziecka na przykład ucze­stnicy uroczystości ubrani są na czarno, dziecko zaś ma na sobie strój jaskrawoczerwony oraz talizman szatana zawieszony na szyi. W trak­cie obrzędu używana jest woda morska i ziemia zamiast wody święconej, a miejsce kadzidła zajmuje zapach czekolady, mleka lub innych ulubionych potraw dziecka. Zalecana jest mu­zyka Griega zamiast muzyki kościelnej. Kapłan sataniczny prowadzący ceremonię chrztu od­czytuje najpierw fragmenty Biblii satanicznej, po czym wypowiada formułę zaklęcia: „W imie­niu szatana Lucyfera, Beliala, Lewiatana i wszystkich demonów nazwanych i bezimien­nych przywołuję was duchy zła i demony, zbliżcie się i weźcie udział w naszej uroczys­tości.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.