ODPOWIEDNIO DO PRZYKAZAŃ

Powitajcie nowego, wartościowego brata (siostrę), (imię dziecka), istotę pełną ekstatycz­nego, magicznego światła. Weźcie udział w po­witaniu nowicjusza (nowicjuszki). Powtarzaj­cie za nami: bądź pozdrowione dziecko ra­dości, synu (córko) słodkich namiętności. Bądź pozdrowiony czarowniku (czarownico) wypo­sażony w naturalne moce magiczne. Twoje ma­łe rączki mają dość siły, aby strącić walące się sklepienie zakłamanych niebios i zbudować z ich szczątków pomnik dla własnych, słod­kich przyjemności. Twoja uczciwość upoważ­nia cię do dominacji nad światem, wypełnio­nym przerażonymi i pełzającymi ze strachu ludźmi”.Odpowiednio do dziesięciu przykazań kościel­nych istnieje taka sama liczba przykazań sata­nicznych. Oto one:szatan wprowadza pobłażanie w miejsce abstynencji;szatan reprezentuje siłę witalną w miejsce duchowych mrzonek;szatan reprezentuje nieskalaną mądrość w miejscu oszukańczej hipokryzji;szatan jest miły dla tych, którzy na to za­sługują, zamiast obdarzać miłością niewdzięcz­nych;szatan zaleca zemstę zamiast nadstawiania drugiego policzka.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.