OSKARŻENIA O CZARY

Świadczy o tym między innymi przykład młodego mężczyzny z grupy Cewe (Południowa Afryka), który wyemigrował wraz z żoną i pod­jął pracę w kopalni w Rodezji południowej. Zo­stał on zabity odłamem skalnym; żona oskar­żyła o czary nadzorcę z kopalni. Reakcja ro­dziny zmarłego była jednak odmienna — oskar­żyła ona żonę o niedochowanie wierności mę­żowi i złamanie tabu, czego rezultatem była jego śmierć.Oskarżenia o czary są coraz częstsze również w społecznościach tradycyjnych, wiejskich. Ofiarą ich padają zazwyczaj ludzie starzy, głównie kobiety, a oskarżycielami są ludzie młodzi. Jest to w pewnym sensie odbiciem na­rastającego konfliktu pokoleń, nasilania się pro­cesu emancypacji jednostek. Stąd też przywód­cy ruchów antyczarownikowych kierują swe działania terapeutyczne głównie do ludzi star­szych, najczęściej oskarżanych o czary.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.