POJĘCIE BYTU NADRZĘDNEGO

Hensley, podobnie jak jego poprzednik Rave, rozwijał ideologię panindianizmu. W kulcie pe- jotlyzmu uczestniczyć mogli wszyscy Indianie niezależnie od przynależności plemiennej, stąd szybkie rozprzestrzenienie się tego kultu. W 1955 roku kult pejotlu obejmował około 16 ple­mion indiańskich. Powodzenie nowej religii wypływa z potrzeby ideologii jednoczącej In­dian.Pojęcie bytu nadrzędnego, przejętego od chrześcijaństwa, jest symbolem jedności In­dian; jest to element nowy w porównaniu z pe- jotlyzmem tradycyjnym. Nowej wymowy na­bierają również zabiegi magiczne. Niegdyś słu­żyły one uzdrowieniu pojedynczego człowieka, dzisiaj mają szerszy sens społeczny — ich ce­lem jest zbawienie całej społeczności Indian za sprawą nawiązania bezpośredniego kontaktu z Bogiem za pomocą pejotlu — przez wizjehalucynacje aż do inkarnacji Boga w czasie transu lub w akcie posiadania. Pejotlyzm oży­wił panindianizm i stworzył nowe modele kul­tury ponadplemiennej. Na tym polega nowa­torski charakter tego ruchu. 

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.