PRZYJĘCIE NOWEGO SYSTEMU

Dzięki przyjęciu nowego systemu wartości oferowanego przez wspólno­tę, satanista zyskuje możność zmiany oceny sa­mego siebie i otaczającego świata. W tym pro­cesie ogromną rolę odgrywa magia, która uwal­nia od takich problemów, jak poczucie winy, nieudolność, niepokój i brak sukcesu, „rozwią­zując” je na swój sposób. Mimo magicznego podłoża nowych wartości wywierają one rze­czywisty wpływ na losy członków Kościoła Sza­tana. Spróbujemy to ukazać na przykładzie.Bill dotarł do Kościoła Szatana po wielu nie­powodzeniach życiowych. Wychowany w pu- rytańskiej rodzinie baptystów, nieustannie był karcony, a każda próba samodzielnego myśle­nia określana była mianem diabelskiej pokusy. Przekonany, że jego myśli i czyny uzależnione są od diabła, 18-letni Bill opuszcza dom. Po­nieważ uczono go, że wszelkie swobodne myśli płci przeciwnej są grzesz­ne, również z dala od domu ujawniały się na­pięcia w kontaktach seksualnych, a w ślad za .tym szły niepowodzenia.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.