RYTUAŁY UZDROWIENIA

W zabiegach leczni­czych uczestniczy około 300 kobiet. Koszt ry­tuału uzdrawiającego, który jest znaczny, po­krywa zazwyczaj mąż pacjentki lub jej bliscy krewni mężczyźni, np. ojciec, brat, syn.W ostatnim dniu rytuału uzdrawiania, w trakcie którego stosowane są tradycyjne środki terapii leczniczej, polegające na przy­wracaniu chorej do stanu harmonijnego współ­życia ze społeczeństwem, następuje kulmina­cyjny moment — przywołanie ducha opętań­czego. Raz jeszcze opanowuje on ciało chorej, ale tym razem jawnie, pod kontrolą przewod­niczki kultu. W stanie opętania chora może za­chowywać się dziwnie, robić rzeczy, których nigdy nie robiła w życiu świadomym: np. za­chowywać się arogancko, wydawać dziwne od­głosy czy pić napoje alkoholowe. Duch opętań­czy ujawnia swoje żądania, a po ich spełnieniu zobowiązany jest to ostatecznego opuszczenia ciała chorej.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.