SZCZEGÓLNE ZNACZENIE

W opracowa­niach specjalistycznych oskarża się niekiedy Kościół Szatana o wyzwalanie agresji i okru­cieństwa. Ta opinia jest jednak tylko częściowo uzasadniona.Powracając do przykładu Billa, był on co prawda zachęcany do uzewnętrzniania niena­wiści i agresji, ale tylko w grupie, w formie praktyk magicznych. Udział w obrzędach ma­gicznych powodował wzrost pewności siebie, za­nikło poczucie zagubienia. Zabiegi i rytuały ma­giczne spełniają więc rolę terapeutyczną. Szczególne znaczenie ma tu mała magia, sto­sowana dla celów doraźnych w życiu codzien­nym. W zakres jej wchodzi między innymi sztuka nawiązywania kontaktów z otoczeniem, ale głównym celem jest wyeliminowanie kom­pleksów niższości. Dla Billa największe zna­czenie miała magia miłosna, w której punktem wyjścia było sporządzenie amuletu miłości z trudno dostępnych elementów. Umacniało to wiarę w jego skuteczność, podsycaną przez sil­ne pragnienie sukcesów na tym polu.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.