UCZESTNICZĄC W MORDZIE

Wspólniczka Mansona uczestnicząca w mor­dzie rytualnym w Cielo Drive, Susan Atkins, oświadczyła w momencie aresztowania: „On (Manson) nie uczynił mi nic innego niż to, że mnie kochał, ale kochał mnie w sposób nie­zwykły, pełny. Odpowiadał on na wszystkie mo­je pytania kierowane do ducha, co sprawiło, że i ja się w nim zakochałam. Charly był mną, a ja nim”. Duch, o którym wspomina Susan Atkins, to, w zależności od nastroju Mansona, Jezus Chrystus lub szatan. Według Mansona bowiem, nie ma ani dobra, ani zła, a zbrodnia nie jest grzechem. Jakie koleje życia doprowa­dziły go do takich stwierdzeń? Charles Manson wychowywany był tylko przez matkę. W dzieciństwie pozostawał na ogół pod opieką dziadków wskutek częstych aresz­towań matki za kradzież. Wraz z matką i coraz nowymi jej partnerami obracał się w miejscach skupiających elementy wykolejone i przestęp­cze.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.