W PODOBNYM ŚRODOWISKU

Osiedliwszy się w Spawn Movie Ranch, głosił zasady nowej, buntowniczej magii, odwołując się do autoryte­tu zarówno Boga, jak i szatana. W środowisku podobnych do siebie ludzi zbuntowanych prze­ciwko społeczeństwu zyskał dość łatwo zwolen­ników, głównie jednak zwolenniczki. Dążąc do zastosowania umiejętności nabytych w więzie­niu, szukał sposobów niewolniczego podporząd­kowania sobie członków grupy. Udawało mu się to zwłaszcza z kobietami, które podporządko­wywał swojej woli za pomocą narkotyków i or­gii seksualnych. Sprawdzeniu swoich zwolenni­ków miał służyć między innymi, zaplanowany wcześniej akt morderstwa rytualnego w Cielo Drive.O    zbrodni w Cielo Drive mówi Susan Atkins: „Powiedziano mi, żebym poszła, i poszłam. Było nas pięcioro: trzech mężczyzn i dwie kobiety, wszyscy ubrani na czarno, każdy miał nóż i pis­tolet, również czarne. Nie znaliśmy ludzi, któ­rzy przebywali w tym domu, i oni także nas nie znali. Był to dom, który był dla Charlesa Man­sona symbolem nieznośnego powodzenia starej generacji.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.