W WIĘZIENIA I DOMY POPRAWCZE

Sam przebywał kilkakrotnie w domach po­prawczych, a w wieku 17 lat oppwiedział się przeciwko wartościom tradycyjnym. W 1951 ro­ku został osadzony w więzieniu na trzy lata za kradzież samochodu. Był to początek jego bun­tu przeciwko społeczeństwu.W więzieniu studiował książki na temat ma­gii i okultyzmu, szukając w nich oparcia dla narastającego w nim buntu. Wyrabiał w sobie hart ducha i ćwiczył koncentrację na wzór hin­duski. Przekonany, że osobisty „magnetyzm” wywiera wpływ na otoczenie, ćwiczył również pozy, gesty, natężenie głosu, próbował hipnozy. W rezultacie tych ćwiczeń umacniał w sobie przeświadczenie, że cele jego życia są różne od nakazów sprawiedliwości, miłosierdzia i altruiz­mu. Sukces jest udziałem tylko tych, którzy dominują nad innymi.Po wyjściu z więzienia był już inną osobo­wością, zbuntowaną przeciwko społeczeństwu i jego prawom. Zdobytą „wiedzę” próbował wy­korzystywać w praktyce.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.