ZNANY WŚRÓD PLEMION

Był znany wśród wielu plemion. W końcu XIX wieku Ko- manczowie stworzyli na podłożu starego kultu pejotlu ruch bardziej złożony i nowoczesny. Dawny kult pejotlu miał charakter indywi­dualny. Był on stosowany do zwalczania cho­roby, łagodzenia uczucia głodu i zmęczenia oraz do osiągania stanów wizyjnych; w formie amu­letów stanowił też ochronę przed niebezpie­czeństwem. Pejotlyzm nowoczesny zachowuje funkcje terapeutyczne, ale jest przede wszyst­kim kultem zbiorowym. W tej przemianie cha­rakteru kultu ważną rolę odegrał kontakt z bia­łymi. Według jednego z twórców nowoczesnego pe- jotłyzmu, Johna Wilsona, pejotl jest środkiem osiągania wizji i kontaktu z bytami nadnatu­ralnymi z Bogiem włącznie. Pejotl jest także ucieleśnieniem Jezusa Chrystusa. W przekona­niu zwolenników pejotlyzmu Jezus, ukrzyżo­wany przez białych, będzie chronił Indian, któ­rzy też są ofiarami białych.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.