OPANOWANIE SZTUKI

Sataniści mogą opanować sztukę po­prawnego współżycia ze społeczeństwem, ale motywacją tych kontaktów jest osiągnięcie ma­ksymalnych korzyści osobistych. Odrzucenie powszechnie akceptowanych wartości społecz­nych, a nawet ludzkich, może w sytuacjach kon­fliktowych zrodzić jawną agresję. Negacja al­truizmu, dobra i [...]

Read more

WSZELKIE NIESZCZĘŚCIA

W Afryce, gdzie wszelkie .nieszczęścia sprowadzane są do działania złych mocy, przy­stąpienie do ruchu zwalczającego czarownikow łączy się z nadzieją nadejścia [...]

CEL RUCHÓW

Celem ruchów antyczarownikowych jest eli­minacja niepokoju i lęku przed czarami przez „wyleczenie” potencjalnych sprawców złych uroków za pomocą leku o niezawodnej [...]

OSKARŻENIA O CZARY

Świadczy o tym między innymi przykład młodego mężczyzny z grupy Cewe (Południowa Afryka), który wyemigrował wraz z żoną i pod­jął pracę w kopalni w Rodezji [...]

RUCHY ANTYCZAROWNIKOWE

Ruchy antyczarownikowe są następstwem sze­rzenia się magii indywidualnej, nie kontrolowa­nej przez grupę i przynoszącej szkodę. Stan ten rodzi niepokoje i lęk, co [...]

POJĘCIE BYTU NADRZĘDNEGO

Hensley, podobnie jak jego poprzednik Rave, rozwijał ideologię panindianizmu. W kulcie pe- jotlyzmu uczestniczyć mogli wszyscy Indianie niezależnie od przynależności [...]

CUDOWNE UZDROWIENIE

W ujęciu tym uja­wnia się indiańska autonomizacja chrześcijań­stwa.Cudowne uzdrowienie przyszłego proroka Johna Rave za pomocą pejotlu interpretowane jest jako [...]

ZNANY WŚRÓD PLEMION

Był znany wśród wielu plemion. W końcu XIX wieku Ko- manczowie stworzyli na podłożu starego kultu pejotlu ruch bardziej złożony i nowoczesny. Dawny kult pejotlu miał [...]

GŁÓWNY CEL

Głównym celem Shakersów jest zdobycie si­ły. Ona daje prestiż, zdrowie, bogactwo. Siła ta znajduje zastosowanie przede wszystkim w le­czeniu indywidualnym i zbiorowym, [...]

SHAKERYZM

Shakeryzm nawiązywał szeroko do tradycji rodzimej, głównie do działalności szamanów, od nich pewne elementy obrzędo­wości. Jednocześnie jednak jest on pewną [...]