OPANOWANIE SZTUKI

Sataniści mogą opanować sztukę po­prawnego współżycia ze społeczeństwem, ale motywacją tych kontaktów jest osiągnięcie ma­ksymalnych korzyści osobistych. Odrzucenie powszechnie akceptowanych wartości społecz­nych, a nawet ludzkich, może w sytuacjach kon­fliktowych zrodzić jawną agresję. Negacja al­truizmu, dobra i [...]

Read more

MOTYWY ZBRODNI RYTUALNEJ

Okolice Los Angeles, gdzie grupa ta się uja­wniła, to istna wylęgarnia dziwnych ugrupo­wań okultystyczno-magicznych o niejednolitej strukturze i różnorodnych celach. [...]

GENEZA I CHARAKTER

Przykła­dem postawy pasywnej w tym ujęciu może być kult umbanda, który jest magiczną projekcją zmiany ról społecznych. Buntem aktywnym przeciwko społeczeństwu i [...]

PRZEJAWY BUNTU SPOŁECZNEGO

Społeczna ocena magii, na ogól negatywna, może wyrażać się różnie: w totalnym potępie­niu magii, w oskarżeniach o stosowanie magii obcych lub niepoprawnych [...]

SZCZEGÓLNE PODKREŚLENIE

Dotyczy to zwłaszcza zielonoświątkow­ców działających na Zachodzie. Od 1906 roku kościół ten istnieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma najwięcej zwolenników i [...]

WŁĄCZENIE DO RUCHU

Umożliwiają one włączenie do ruchu praktyk tradycyjnych, m.in. kultu duchów opętańczych, przy zachowaniu jego jakościowo nowego cha­rakteru, co sprzyja przystosowaniu [...]

ZIELONOŚWIĄTKOWCY

Nazwa „zielonoświątkowcy” pochodzi od sło­wa łacińskiego pente costes, tj. pięćdziesiątnica, oznaczającego liczbę dni dzielących Zielone Świątki od [...]

DAWNA WIARA

Dawna wiara w złe duchy i czary powodujące choroby czy nieszczęścia została za­stąpiona przez wiarę w Ducha Świętego; w jego imieniu kapłan-szaman posługując się [...]

OBOK LUDNOŚCI

Obok ludności pochodzenia afrykańskiego również Indianie ujawniają w karnawale bra­zylijskim swoje rytuały i obrzędy, ukrywane przez pozostałą część roku (np. [...]

DZIAŁAJĄCE STOWARZYSZENIE

Tak członkowie afrykańskich tajnych sto­warzyszeń religijnych, których działalność za­kazana jest przez Kościół, ujawniają swoje ist­nienie w czasie karnawału, [...]

PRZEJAW BUNTU SPOŁECZNEGO

Przejawem buntu społecznego jest między innymi umieszczanie w licznych świątyniach umbanda podobizn bóstwa opętańczego exu — ducha zła. Tylko jego podobizny [...]